close

پروژه های صنعتی

شرکت پیام آوران نانو فن¬آوری فردانگر تکنولوژی منحصر به فردی را توسعه داده است که در حوزه های تصفیه آب و پساب کاربردهای متنوعی از قبیل ضدعفونی کردن آب، حذف آلاینده های شیمیایی و فلزات سنگین و ... دارد.