close

نانو مواد

شرکت پیام آوران نانو فردانگر (PNF Co.) با استفاده از تکنولوژی نانو کویتاسیون تولید انواع نانو امولسیونها را توسعه بخشیده است. این روش که سازگار با محیط زیست، امن و آسان است مناسب برای پاسخگویی به نیازهای صنعت در عصر جدید خواهد بود.

  • نانو کلویید فلزی

    نانو کلویید فلزی

  • نانو پودر فلزی

    نانو پودر فلزی

  • نانو امولسیون

    نانو امولسیون