close
0

شیر

logo
شیر

 

پاستوریزاسیون غیر حرارتی شیر:

شرکت پیام آوران نانوفناوری فردانگر  (PNF Co.)در سال 1393 تفاهم نامه همکاری با پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به منظور بررسی کاربرد فناوری نانوکویتاسیون در پاستوریزه و هموژنیزه کردن شیر با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو به امضاء رسانده است. در همین راستا به منظور تکمیل تست های مورد نیاز، دستگاهی در محل پژوهشکده نصب و راه اندازی شده است.

تا کنون امکان پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون شیر توسط کارشناسان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به وسیله سیستم نانوکویتاسیون به اثبات رسیده است. بهینه سازی پارامترها و تکمیل تستهای کیفی و ارزش غذایی شیر در این مرکز در حال انجام است.