close

نانو کلویید طلا

logo
نانو کلویید طلا

 

نانو کلویید طلا

این محصول با تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم طلا در محیط مایع (آب، روغن و ...) تولید می­شود. این روش در حوزه تولید نانو مواد روش تولید از بالا به پایین طبقه بندی می­شود. این روش فیزیکی یکی از جدیدترین روش­ها برای تولید نانو کلوئیدهای فلزی است. در این روش با استفاده از انرژی لحظه­ای بالا سیم نازک فلزی (یا سیم رسانا) در محیط مایع منفجر شده و به ذرات معلق در محیط با ابعاد نانومتر تبدیل می ­شود.

 

 

 

 

تصویر TEM: