close

نانو سوسپانسیون آهن

logo
نانو سوسپانسیون آهن

 

نانو سوسپانسیون آهن

این محصول با تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم آهن در محیط مایع (آب، روغن و ....) تولید می­شود. این روش در حوزه تولید نانو مواد روش تولید از بالا به پایین طبقه بندی می­شود. این روش فیزیکی یکی از جدیدترین روش­ها برای تولید نانو کلوئیدهای فلزی است. در این روش با استفاده از انرژی لحظه­ای بالا سیم نازک فلزی (یا سیم رسانا) در محیط مایع منفجر شده و به ذرات معلق در محیط با ابعاد نانومتر تبدیل می ­شود.

 

 

 

 

تصویر SEM :

 

 

 

 

تصویر TEM:

 

 

 

 

تصویر XRD: