close

نانو سوسپانسیون آلومینیوم

logo
نانو سوسپانسیون آلومینیوم

 

نانو سوسپانسیون آلومینیوم

این محصول با تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم آلومینیوم در محیط مایع (آب، روغن و ....) تولید می­شود. این روش در حوزه تولید نانو مواد روش تولید از بالا به پایین طبقه بندی می­شود. این روش فیزیکی یکی از جدیدترین روش­ها برای تولید نانو کلوئیدهای فلزی است. در این روش با استفاده از انرژی لحظه­ای بالا سیم نازک فلزی (یا سیم رسانا) در محیط مایع منفجر شده و به ذرات معلق در محیط با ابعاد نانومتر تبدیل می­ شود.

 

 

 

 

تصویر SEM:

 

 

 

 

تصویر XRD: