close

نمک زدایی از گلیسیرین

logo
نمک زدایی از گلیسیرین

 

نمک زدایی از گلیسیرین

مواد دارویی و بهداشتی اغلب حساس به دما بوده و با افزایش دما خواص فیزیکی و شیمیایی خود را از دست می دهند.از آنجا که گلیسیرین خام به عنوان یک محصول جانبی صنعت بیودیزل در مقیاس بالا تولید می شود، تقاضای زیادی برای روش های تصفیه و تبدیل آن به گلیسیرین خالص وجود دارد. در حال حاضر در کشور ما تصفیه گلیسیرین خام با استفاده از برج تقطیر انجام می شود که مستلزم صرف انرژی بسیار بالایی است. با استفاده از تکنولوژی الکترودیالیز میتوان با صرف انرژی بسیار کمتر گلیسیرین را تصفیه کرد و نمک های موجود در آن را جدا نمود. گلیسیرین حاصل با درصد خلوص بالا (99%) قابل استفاده در صنایع دارویی و آرایشی خواهد بود.

شرکت PNF در فاز مطالعاتی با بهره گیری از این تکنولوژی، نمک زدایی از گلیسیرین را انجام داده که با توجه به ویسکوزیته بالاتر و فشار بخار کمتراین ماده نسبت به آب با پیچیده گی های خاصی توامان گردید. نتیجه نهایی تغییر رنگ نمونه اولیه و کاهش قابل توجه TDS گزارش شده است.