close

آب میوه

logo
آب میوه

 

بخش پروژه:

پاستوریزاسیون غیر حرارتی آب هندوانه (در دمای کمتر از 45 درجه سانتی گراد) با موفقیت در شرکت PNF به انجام رسیده است که نتایج آن توسط آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو مورد تایید گرفته است. این فرآیند با حفظ خواص ظاهری و ارزش غذایی آب هندوانه همراه بوده است.

شکل ظاهری و رنگ آب هندوانه پاستوریزه شده در شکل زیر قابل مشاهده است:

 

همان گونه که دیده می شود کیفیت آب هندوانه به خوبی حفظ شده است.

نتایج تست میکروبی به قرار زیر است: