نانو کویتاسیون

نانو کویتاسیون

نانو کویتاسیون

 

شرکت PNF موفق به معرفی یک تکنولوژی نوین جهت توزیع نانو ذرات جامد در مایعات و همچنین تولید نانو امولسیون­های مایع- مایع شده است.

در این تکنولوژی با استفاده از فشار بسیار بالا و همچنین بکارگیری راکتوری با طراحی ویژه نانو حفرات در داخل سیال ایجاد می­گردد (نانوکویتاسیون). این فرایند یک شبیه­سازی از تکنولوژی آلتراسونیک می­باشد. نانو حفرات ایجاد شده در سیال به عنوان عامل توزیع کننده نانو ذرات استفاده می­گردد.

با در اختیار داشتن این تکنولوژی می­توان نانو کلوئید  و نانو امولسیون­های گوناگون در مقیاس انبوه و صنعتی تولید نمود. به این ترتیب ورود فناوری نانو  به صنایع مختلف میسر می­شود.

با این تکنولوژی می­توان یک نانوامولسیون از دو مایع غیر قابل حل در یکدیگر تولید نمود (برای مثال نفت-آب یا روغن-آب(

از کاربردهای این تکنولوژی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

                        

1-   پاستوریزاسیون غیر حرارتی مواد غذایی

            شیر                                                                                     آبمیوه

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرقیجات

asw

2-   استریل نمودن مایعات خوراکی و آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-   کاربرد در صنایع آرایش بهداشتی

     تولید نانوامولسیون (کاهش میزان مصرف امولسیفایر ها)

aefew

        توزیع مطلوب پیگمنت ها

sx

        تولید نانولیپوزوم

 

4-   توزیع نانو ذرات در سیالات

SD

5-   تصفیه روغن های خوراکی از کلسترول و چربی های اضافه و موم