نانو سوسپانسیون آهن

نانو سوسپانسیون آهن

نانو سوسپانسیون آهن

این محصول با تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم آهن در محیط مایع (آب، روغن و ....) تولید می­شود. این روش در حوزه تولید نانو مواد روش تولید از بالا به پایین طبقه بندی می­شود. این روش فیزیکی یکی از جدیدترین روش­ها برای تولید نانو کلوئیدهای فلزی است. در این روش با استفاده از انرژی لحظه­ای بالا سیم نازک فلزی (یا سیم رسانا) در محیط مایع منفجر شده و به ذرات معلق در محیط با ابعاد نانومتر تبدیل می ­شود.

شاخص

عملکرد

فرمول و تركيب

سوسپانسیون نانو ذرات صفر ظرفیتی آهن در فاز آبی (NZVI)

غلظت

1000 الی 4000 ppm

خلوص

تا 99%

اندازه ذرات

60 نانومتر>

مورفولوژی

کروی

ظاهر

مشکی

کاربرد

تصفیه آب و پساب، حذف آلاینده های آلی و معدنی، حذف فلزات سنگین

بسته بندی

بیش از 1 لیتر

 

تصویر SEM :

 

 

تصویر TEM:

 

 

تصویر XRD: