نانو سوسپانسیون مس و اکسید مس

نانو سوسپانسیون مس و اکسید مس

نانو سوسپانسیون مس و اکسید مس

این محصول با تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم مس در محیط مایع (آب، روغن و ....) تولید می­شود. این روش در حوزه تولید نانو مواد روش تولید از بالا به پایین طبقه بندی می­شود. این روش فیزیکی یکی از جدیدترین روش­ها برای تولید نانو کلوئیدهای فلزی است. در این روش با استفاده از انرژی لحظه­ای بالا سیم نازک فلزی (یا سیم رسانا) در محیط مایع منفجر شده و به ذرات معلق در محیط با ابعاد نانومتر تبدیل می­ شود.

شاخص

عملکرد

فرمول و تركيب

سوسپانسیون نانو ذرات مس و اکسید مس در فاز آبی (Cu-CuO)

غلظت

1000 الی 4000 ppm

خلوص

تا 99%

اندازه ذرات

40 نانومتر>

مورفولوژی

کروی

ظاهر

سبز تیره و مشکی

کاربرد

روان سازی و خنک کاری، افزایش بازدهی روغن موتورها

بسته بندی

بیشتر از 1 لیتر

 

تصویر SEM :

تصویر TEM: