نانو سوسپانسیون آلومینیوم

نانو سوسپانسیون آلومینیوم

نانو سوسپانسیون آلومینیوم

این محصول با تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم آلومینیوم در محیط مایع (آب، روغن و ....) تولید می­شود. این روش در حوزه تولید نانو مواد روش تولید از بالا به پایین طبقه بندی می­شود. این روش فیزیکی یکی از جدیدترین روش­ها برای تولید نانو کلوئیدهای فلزی است. در این روش با استفاده از انرژی لحظه­ای بالا سیم نازک فلزی (یا سیم رسانا) در محیط مایع منفجر شده و به ذرات معلق در محیط با ابعاد نانومتر تبدیل می­ شود.

شاخص

عملکرد

فرمول و تركيب

سوسپانسیون نانو ذرات آلومینیوم در فاز آبی (Al)

غلظت

1000 الی 4000 ppm

خلوص

تا 99%

اندازه ذرات

70 نانومتر>

مورفولوژی

کروی

ظاهر

خاکستری

تأییدیه و استاندارد

تأییدیه نانو مقیاس

کاربرد

فرایند پخت سرامیک، افزایش بازدهی سوخت ها، ساخت نانوکامپوزیت­ها، پوشش های رسانا و نوری شفاف، پوشش های سطحی مواد

بسته بندی

بیش از 1 لیتر

 

تصویر SEM:

 

 

تصویر XRD: