نانو کلویید طلا

نانو کلویید طلا

نانو کلویید طلا

این محصول با تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم طلا در محیط مایع (آب، روغن و ...) تولید می­شود. این روش در حوزه تولید نانو مواد روش تولید از بالا به پایین طبقه بندی می­شود. این روش فیزیکی یکی از جدیدترین روش­ها برای تولید نانو کلوئیدهای فلزی است. در این روش با استفاده از انرژی لحظه­ای بالا سیم نازک فلزی (یا سیم رسانا) در محیط مایع منفجر شده و به ذرات معلق در محیط با ابعاد نانومتر تبدیل می ­شود.

شاخص

عملکرد

فرمول و تركيب

کلویید نانو ذرات طلا در فاز آبی (Au)

غلظت

500 الی 4000 ppm

خلوص

تا 90%

اندازه ذرات

30 نانومتر>

مورفولوژی

کروی

ظاهر

قرمز تیره مایل به مشکی

کاربرد

درمان سرطان، تشخیص باکتری ، تشخیص آنزیم ها، حامل های دارویی، افزودنی های تغذیه ای، افزودنی های آرایشی

بسته بندی

بیش از 5/0 لیتر

 

تصویر TEM: